buddhismus

 

Buddhismus patří mezi tři velká světová náboženství a vznikl v 6. - 5. století před Kristem. Jeho zakladatetem je Gautama Buddha, který na základě své bezprostřední zkušenosti osvícení začal šířit své poznání mezi žáky, kteří se k němu připojili. Jádrem buddhistické nauky jsou čtyři ušlechtilé pravdy, které Buddha pochopil v okamžiku osvícení a vymanění se ze sansáry. Život je podle Buddhova názoru pomíjivý, bezpodstatný a plný strasti. Rozpoznání těchto tří vlastností života představuje počátek buddhistické cesty. Utrpení je podmíněno touhou a nevědomostí a jejich odstraněním prostřednictvím nirvány lze dosáhnout vysvobození ze sansáry. Cestu k nirváně tvoří osmidílná cesta.

 

Buddhistická nauka je shrnuta v kánonu Tripitaka, buddhistickou obec (sangha) tvoří mniši a mnišky i laikové. Během svého historického vývoje se buddhismus rozdělil na dva základní směry - mahájána a hínajána. Počet buddhistů není přesně znám, protože buddhistická nauka nevylučuje, aby se její vyznavači hlásili zároveň i k jiným náboženstvím. Odhaduje se, že na celém světě vyznává buddhismus 500 miliónů lidí.

 

Gautama Buddha

  

Osmidílná cesta

 

Čtyři ušlechtilé pravdy

 

Sansára

 

Karma

 

Nirvána

 

Hínajána

 

Mahájána

  

Buddhistická píseň jara

 

   

 

 

cesta k osvícení

 

 

Deset neprospěšných druhů jednání v buddhismu

 

Takové jednání má za následek znovuzrození člověka v hrubých formách neúspěšné karmy, případně se může tento nepříznivý vliv karmy objevit i během současného života.

 1. zabíjení
 2. kradení
 3. nesprávné sexuální aktivity
 4. lhaní
 5. pomlouvání
 6. hrubá mluva
 7. tlachání
 8. žádostivost
 9. přání zla
 10. nesprávný názor

Deset prospěšných a záslužných druhů jednání v buddhismu

 

Takový způsob jednání ovlivňuje karmu pozitivně.

 1. štědrost
 2. etické chování
 3. kultivace mysli meditací
 4. úcta
 5. služba
 6. dělení se o získaný prospěch s ostatními
 7. mít radost z prospěchu druhých
 8. seznamování se s Buddhovým učením
 9. vyučování buddhistické nauky
 10. opravování vlastních mylných názorů

Přijímám platby kartou 

a

papírové poukázky: 

Edenred Compliments

Edenred Benefits

Edenred Multi

Edenred Medica

 

Relax Pass

Dárkový Pass

Flexi Pass

Fokus Pass

Bonus Pass

Kontakt

Mgr. Kristina Beranová Tradiční čínská medicína
Masáže - Rakovník
Lékařský dům - 3. patro
Husovo nám. 2347
tel.: 606 925 285 info@lecivapriroda.cz